Deň otvorených pivníc® 2018


Deň otvorených pivníc® 2018

DEŇ OTVORENÝCH PIVNÍC® 2018 – XIX. ROČNÍK23.11. od 12,00 do 21,00/ 24.11. od 12,00 do 21,00

Cena vstupenky je 50 €, v cene vstupenky sú bonusy na nákup vína v celkovej hodnote 25 €. Vstupenky sa dajú objednať od 19. septembra 2018 prostredníctvom objednávkového formulára na www.mvc.sk, ktorý je potrebné vyplniť, automaticky po uvedení vašej e-mailovej adresy Vám príde kópia objednávky so všetkými informáciami o cene, platbe a rezervovaní vstupeniek.

Vstupenky sa dajú zakúpiť aj v hotovosti od 19. septembra/ kompletná vstupenka Vám bude vymenená za doklad o zaplatení dva týždne pred podujatím na adrese:

Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska
Kostolná 3,
Modra.

Ak ste využili platbu prostredníctvom platobnej brány, Vašu objednávku považujte za potvrdenú.
Vašu rezerváciu budeme považovať za potvrdenú na základe úhrady, najneskôr do 7 dní. Vašu úhradu je potrebné realizovať na účet Malokarpatskej vínnej cesty®, Horná 20 Modra, je potrebné uviesť Vaše meno a priezvisko a pridelený variabilný symbol. Bez týchto údajov nebude možné Vašu platbu identifikovať.

Účet je vedený v Československej obchodnej banke a.s., Michalská 18, Bratislava. Číslo účtu: IBAN SK89 7500 0000 0040 0785 8024, BIC/SWIFT CEKOSKBX, konštantný symbol 0308. Platba kartou je tiež možná. Vstupenky zasielame kuriérom na vaše vyžiadanie dva týždne pred podujatím. Zakúpené vstupenky neberieme späť.

Zaplatené rezervované vstupenky si budete môcť vyzdvihnúť od 12. – 23. 11. 2018 v čase PO – PIA od 8.00 do 17.00 h. a v sobotu 24. 11. 2018 od 9.00 do 12.00 h. v

Strednej odbornej škole vinársko-ovocinárskej, Kostolná 162/3, Modra.
Pri preberaní vstupeniek je potrebné preukázať sa potvrdenkou o zaplatení alebo si vytlačte potvrdenie o platbe zaslané z Malokarpatského osvetového strediska s legendou odosielateľa a variabilným symbolom. Bez potvrdenia Vám vstupenky nebudú vydané.

Ak ste si vybrali možnosť kuriéra, vstupenky vám budú doručené prostredníctvom spoločnosti DPD v termíne od 12. 11. 2018.

Dopravu si zabezpečuje každý samostatne.

Ďalšie informácie: e-mail mvc@mvc.sk, alebo na telefónnom čísle +421 33 643 34 89, 0915 142 777